O Nas

Cennik

Urodziny

Warsztaty
i szkolenia

Regulamin

Wstęp:
Regulaminy zostały stworzone dla Kawiarnio – Bawialni Ecie-Pecie oraz są jej własnością, dlatego zabrania się kopiowania jakichkolwiek części regulaminów.
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 6. 
2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
3. Na konstrukcji domków jednocześnie może przebywać 20 dzieci.
4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi. 
5. Plac zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji i zabawek. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
6. Potwierdzeniem prawa do przebywania na placu zabaw przez dziecko jest opłacenie wstępu (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych). 
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu. 
8. Dzieci również zdejmują buty, na placu zabaw przebywają tylko w skarpetkach lub obuwiu zmiennym, również latem. 
9. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na placu zabaw. 
11. Przed zakupem biletu wejścia na plac zabaw, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem , który dostępny jest na tablicy informacyjnej w kawiarni lub u obsługi.
12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
• NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
• NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
• ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA ZADŁAWIENIA 
• ZABRANIA SIĘ SKAKANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ ORAZ SCHODÓW KONSTRUKCJI.14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie placu zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi kawiarni. 
15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez pracowników kawiarni należytej staranności.
16. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw oraz w szatni, firma nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez pracowników kawiarni należytej staranności    

Regulamin organizacji urodzin dla dzieci.
1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Kawiarnio-Bawialni Ecie-Pecie przy ulicy Bocznej 12/13 w Chorzowie.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku gotówką lub przelewem na konto firmowe.
4. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi. W przypadku choroby, czy innych okoliczności, jest możliwość zmiany terminu imprezy.
5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy organizatora.
6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, tortu lub ciast wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
7. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wplata zadatku w wysokości 100 PLN w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
8. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest całość placu zabaw. Czas wynajmu wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
9. Organizator zapewnia osobę do obsługi przyjęcia urodzinowego.
10. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za dodatkową ilość osób, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych, przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Ankiecie Organizacji Przyjęcia.
11. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed przyjęciem.
12. Dopłata do urodzin i rozliczenie następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
13. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe.
14. Pracownicy kawiarni są odpowiedzialni za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą rodzice/opiekunowie.
15. Zabrania się przynoszenia przez uczestników przyjęcia urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo. Po uzgodnieniu z personelem, w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się wniesienie własnego poczęstunku.
16. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w bufecie kawiarni (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.
17. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu.
18. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.

C1 Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.

C2 Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.

C3 Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.

C4 Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.

C5 Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarty na stronie internetowej i w Kawiarni Ecie-Pecie stanowią integralną część regulaminu. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin.